Innovasjonscamp 2015, Ungt Entreprenørskap

På Høgskolen i Telemark og Ungt Entreprenørskap arrangerte 11. og 12. november Innovasjonscamp, hvor 3. års studentene på Barnevern og Vernepleie fikk, med kort frist, presentere egne innovative prosjekter innen gitte oppgaver på hvordan løse eks: "Hvordan kan Porsgrunn kommune integrere enslige mindreårige flyktninger slik at de kan motiveres til å bli en del av lokalsamfunnet" eller "Lag en kampanje som har som mål å samle inn penger til forskning på kreft hos barn. Legg vekt på visuelle virkemidler uten å involvere kreftsyke barn".
Geir Tangen var en av dommerene, og fikk presentert mange gode ideer fra kreative studenter.