15. Oktober er det klart for Global Dignity Day på Hjalmar Johansen VGS.

15. Oktober skal over 30.000 elever ved videregående skoler i Norge fokusere på Verdighet.

Hovedveileder Geir Tangen har vært med siden begynnelsen, og i år ønsker han sammen med mange frivillige veiledere velkommen til en dag med Verdighet i fokus på Hjalmar Johansen VGS.

Global Dignity Norge ble stiftet som uavhengig organisasjon høsten 2011 etter at Global Dignity Day hadde blitt gjennomført som pilotprosjekt i 2010.

Global Dignity Norge jobber for å engasjere ungdom i betydningen av verdighet ved å legge til rette for gjennomføringen av Global Dignity Day hvert år.

Kronprins Haakon er stifter av organisasjonen og sitter selv i styret.

 

I Norge deltar 150 skoler og 30.000 vgs elever. Globalt er det 68 land med over 450.000 elever.

Vi har følgende mål:
• Elevene skal lære om betydningen av verdighet i eget og andres liv
• Elevene skal lære å uttrykke, med egne ord, hva verdighet betyr for dem og deres liv
• Elevene skal lære om hvordan egen verdighet er gjensidig avhengig av andres verdighet
• Elevene skal definere noe de vil gjøre det neste året for å styrke egen og andres verdighet og bidra til et bedre skolemiljø